Tư vấn Đầu tư trong nước

Tư vấn về chính sách của Việt Nam về đầu tư, bao gồm cả hợp tác đầu tư với đối tác nước ngoài trong nhiều lĩnh sản xuất và kinh doanh.

 • Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đánh giá tính khả thi và Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư;
 • Thành lập công ty liên danh; công ty 100% vốn nước ngoài; đầu tư theo hình thức BTO; BOT; BT…;
 • Tư vấn điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc hình thức đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Tư vấn hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Tư vấn thuê đất;
 • Tư vấn các hoạt động về thuế, ưu đãi đầu tư, chính sách đầu tư;
 • Tư vấn gia hạn dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn thành lập văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Tư vấn đăng ký tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

Bạn Cần Luật Sư Tư Vấn?

Luật là vấn đề khá phức tạp, Nó có thể là vấn đề lớn đối với Bạn.Nếu bạn gặp vấn đề! Hãy để Chúng Tôi giúp bạn.

 • Tầng G, Tòa nhà Capital Place, số 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM
 • Hotline/Zalo: 0909 712 688
liên hệ