CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN (SINP)

Cơ hội đầu tư nông nghiệp và định cư lâu dài tại Canada

Thường trú nhân trực tiếp đến Canada 

! Một trong số ít các lựa chọn hiện nay thông qua các kênh nhập cư diện Doanh nhân, mà không cần phải qua giai đoạn giấy phép lao động trước khi được đề cử thường trú nhân của tỉnh.
! Yêu cầu trình độ tiếng Anh là tùy chọn 

Giới thiệu:

Chương trình đề cử Định cư Saskatchewan (SINP)

Chủ sở hữu và Người điều hành Trang trại

TỔNG QUAN

  • Diện định cư Chủ sở hữu và Người điều hành trang trại tại Saskatchewan của Chương trình đề cử định cư Saskatchewan (SINP) là mời nông dân đến Saskatchewan để vận hành một doanh nghiệp nông nghiệp.
  • Đây là một chương trình định cư đặc biệt cao của SINP, đòi hỏi những người đăng ký có một nền tảng và sự đầu tư cụ thể.
  • Những người đăng ký diện Chủ sở hữu và Người điều hành Trang trại hợp tác chặt chẽ với Nông nghiệp Saskatchewan để thiết lập loại trang trại mà họ có thể thành lập trong tỉnh và liệu họ có đủ điều kiện tham gia  chương trình hay không.

Ưu điểm của SINP

  • Chương trình SINP (Chủ trang trại -Người điều hành) có thể cung cấp cho những người mới đến một phương tiện nhập cảnh thay thế và nhanh hơn vào Canada. Điều đó cho phép SASK đề cử những đương đơn, những người đủ điều kiện theo các tiêu chí của Tỉnh đề ra, tới Chính phủ Liên bang về tình trạng định cư trên lãnh thổ.
  • SINP tạo điều kiện về thời gian xử lý đơn nhanh hơn so với các diện định cư Liên bang khác; và được hỗ trợ từ các Cán bộ Đề cử của Tỉnh, những người sẵn sàng giải thích các yêu cầu và quy trình của chương trình.
  • Các đề cử được cấp theo quyết định riêng của Tỉnh Saskatchewan. Nếu người nộp đơn được SINP đề cử, người đó đủ điều kiện đăng ký thường trú nhân (PR) với IRCC với tư cách là Người được đề cử cấp tỉnh.

Danh mục này dành cho những người muốn chuyển đến Saskatchewan và ai:

 • Được chứng nhận có kinh nghiệm làm nông nghiệp;
 • Có đủ năng lực tài chính (tiền, tài sản) để đầu tư vào hoạt động nuôi trồng
 • Có kế hoạch mua và vận hành một trang trại ở Saskatchewan.

Kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại

  • Bạn sẽ cần cung cấp tài liệu (ví dụ: giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm làm việc, tài liệu tài chính về các hoạt động trước đây của bạn) để chứng minh bạn là người điều hành trang trại có kinh nghiệm.
  • Kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại được nêu là kinh nghiệm đã được xác minh của Người nộp đơn và/hoặc quyền sở hữu tích cực đối với hoạt động nông nghiệp. Kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại có liên quan đến kinh nghiệm trước đây của Người nộp đơn trong việc tích cực vận hành trang trại bằng cách sử dụng các phương thức nông nghiệp tương tự như các phương pháp được sử dụng trong nông nghiệp tại Saskatchewan.
  • Chủ Sở hữu đất nông nghiệp, công ty nông nghiệp hoặc doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp mà không hoạt động hiệu quả không đủ tiêu chuẩn là kiến thức và kinh nghiệm nông nghiệp liên quan nhưng có thể đủ điều kiện là kinh nghiệm phù hợp theo diện Doanh nhân SINP.
  • Nếu cần thiết, Chính phủ Saskatchewan có thể xác minh thêm thông tin này thông qua một cuộc phỏng vấn khi bạn ở Saskatchewan.

Người nộp đơn phải chứng minh, thông qua tài liệu (ví dụ: giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm làm việc, tài liệu tài chính), rằng họ có kinh nghiệm, kiến thức với tư cách là một chủ sở hữu/ người điều hành trang trại.  Kinh nghiệm lao động nông trại không đủ tiêu chuẩn trừ khi đi kèm với kinh nghiệm quản lý và sở hữu.

! SINP sẽ đánh giá kiến thức và kinh nghiệm làm nông nghiệp của Người nộp đơn dựa trên Sơ yếu lý lịch, Kế hoạch thành lập nông trại và tài liệu hỗ trợ do Người nộp đơn cung cấp
! Nếu Người nộp đơn không đáp ứng tiêu chí kinh nghiệm và kiến thức vận hành nông trại tối thiểu, Người nộp đơn được xem là “không đủ điều kiện”. 
! Các ứng viên được coi là không đủ điều kiện dựa trên tiêu chí này chỉ nên nộp đơn lại khi đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí này.

Yêu cầu đáp ứng đủ điều kiện

Hạng mục Chủ sở hữu/ Người điều hành trang trại: Tổng quát

Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí của hạng mục Chủ sở hữu / Người điều hành (sau đây là Trang trại) của SINP để được xem xét đề cử, bao gồm:

 • Giá trị tài sản ròng tối thiểu là $ 500,000 CAD đã được xác minh với mức độ chắc chắn tối thiểu 80% bởi bên thứ ba chuyên nghiệp được Bộ chấp thuận trước khi nộp đơn SINP; 
 • Tích lũy giá trị ròng được yêu cầu thông qua các phương tiện hợp pháp, được xác minh ở mức độ chắc chắn tối thiểu 80% bởi bên thứ ba chuyên nghiệp được Bộ chấp thuận trước khi đăng ký SINP; 
 • Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại có liên quan tối thiểu ba năm
 • Điểm tối thiểu ít nhất là 55 điểm theo thang điểm quy định của Diện Chủ trang trại / Người điều hành 
 • Nộp đề xuất nông nghiệp thương mại đã nghiên cứu và khả thi trong đó người nộp đơn dự định đầu tư tối thiểu là $ 150,000 CAD 
 • Người nộp đơn phải sở hữu tối thiểu một phần ba (33,33%) doanh nghiệp. 
 • Những người nộp đơn đề xuất hoạt động hợp tác nông nghiệp sẽ sở hữu ít hơn một phần ba doanh nghiệp phải đầu tư tối thiểu $ 1 triệu CAD.

Làm thế nào để đăng ký diện Chủ sở hữu và Điều hành Trang trại tại Saskatchewan

Các ứng viên tiềm năng cần phải nộp:

 1. Vốn chủ sở hữu sẵn có: Bạn sẽ phải cung cấp hồ sơ tài chính thể hiện giá trị ròng 500.000 đô la (CAD).
 2. Đặt cọc bằng tiền mặt có thể hoàn lại: Bạn phải ký Thỏa thuận Thực hiện. Bằng cách này, bạn sẽ cam kết mua và vận hành hoạt động trang trại một các hiệu quả ở Saskatchewan. Bạn cũng sẽ cần phải đặt cọc $75.000 (CAD) để ủy thác. Khoản đặt cọc tiền mặt sẽ được trả lại cho bạn khi bạn đã đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận Thực hiện. Nếu bạn không đáp ứng các điều khoản trong vòng hai năm kể từ khi đến Saskatchewan, tiền đặt cọc sẽ được chuyển cho Tỉnh.
 3. Chuyến thăm bắt buộc đến Saskatchewan: Bạn sẽ cần phải thực hiện một chuyến thăm khám phá toàn diện tới Saskatchewan không ít hơn 10 ngày làm việc.
 4. Kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại: Bạn sẽ phải cung cấp hồ sơ (ví dụ: giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm làm việc, tài liệu tài chính của các hoạt động trước đây của bạn) chứng tỏ bạn là một nhà điều hành trang trại có kinh nghiệm. Nếu cần, chúng tôi có thể xác minh thêm thông tin này thông qua một cuộc phỏng vấn khi bạn ở Saskatchewan
 5. Một đề nghị thực tế, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về một cơ hội kinh doanh nông nghiệp tại Saskatchewan

I. Thăm quan tìm hiểu

 • Trước khi ứng viên có thể nộp đơn, họ phải thực hiện một chuyến thăm quan đến Saskatchewan để nghiên cứu tiềm năng hoạt động của một trang trại và gặp gỡ các chuyên gia có liên quan.
 • Chuyến thăm quan cũng bao gồm một cuộc họp với đại diện SINP.
 • MIS sẽ giúp kết nối phần này cùng với bạn.

II. Đăng ký Thường trú nhân Đề cử cấp Tỉnh (PR): Kế hoạch kinh doanh để mua một doanh nghiệp là một phần quan trọng

 • Danh mục này khác thường ở chỗ có danh sách kiểm tra tài liệu theo quốc gia cụ thể, có nghĩa là các hồ sơ được yêu cầu có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch của người nộp đơn. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký, hãy đặc biệt chú ý đến danh sách kiểm tra tài liệu trước khi bạn bắt đầu đăng ký.
 • Quy trình đăng ký căn cứ trên hồ sơ giấy tờ, có nghĩa là đơn đăng ký không thể được gửi trực tuyến và thay vào đó phải được gửi qua đường bưu điện đến SINP.
 • Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được Thư Chấp thuận Đề cử và Thư Yêu cầu Gửi tiền Đặt cọc, tại thời điểm đó, khoản đặt cọc $ 75,000 CAD phải được gửi bằng chuyển khoản.
 • Một Thỏa thuận Thực hiện Kinh doanh (BPA) ràng buộc pháp lý cũng sẽ được ban hành, và ứng viên phải ký để được đề cử.

III. Đăng ký PR

 • Sau khi được đề cử, ứng cử viên có thể nộp đơn lên chính phủ liên bang để xin quy chế thường trú nhân Canada.
 • Sau khi ứng viên được chấp thuận, người đó có thể đến Saskatchewan và có thể làm việc với SINP để thành lập trang trại.
 • Một cuộc phỏng vấn tại Văn phòng SINP và SINP tiếp tục hỗ trợ người nộp đơn thông qua việc giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh và các chuyến thăm tại chỗ. 
 • Khoản đặt cọc $ 75,000 CAD có thể được trả lại cho người nộp đơn sau khi trang trại đã hoạt động thành công trong ít nhất sáu tháng và các điều khoản của BPA đã được đáp ứng.

Nếu bạn dưới 40 tuổi

 1. Các yêu cầu đầu tư có lợi cho công việc của bạn:
 2. Bằng chứng về giá trị ròng cá nhân giảm CA$ 300,000
 3. Bạn có thể đề xuất thành lập một doanh nghiệp trồng trọt

Diện Nông Dân Trẻ

Một danh mục phụ khác của diện Người điều hành và Chủ sở hữu trang trại tại Saskatchewan là dành cho những nông dân trẻ dưới 40 tuổi. 

Các yêu cầu, điều kiện hơi khác so với những yêu cầu được nêu ở trên. Ứng viên phải: 

! Chứng minh giá trị ròng ít nhất $ 300,000 CAD, được tích lũy hợp pháp; 

! Dưới 40 tuổi tại thời điểm đăng ký

! Có ít nhất ba năm kinh nghiệm về sở hữu trang trại, quản lý trang trại hoặc kinh nghiệm thực tế

! Đệ trình đề xuất về một cơ hội nông nghiệp thương mại phù hợp với môi trường của Saskatchewan, được hỗ trợ bằng nghiên cứu, tham vấn và các khóa học, với kỳ vọng hợp lý là ít nhất $ 10.000 CAD doanh thu hàng năm   

! Có các kỹ năng tiếp thị có thể được hỗ trợ thu nhập nông nghiệp của bạn (SINP nêu rõ rằng vợ/chồng hoặc đối tác theo luật của người nộp đơn có thể hỗ trợ điều này) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *